Η SPYTECH SECURITY πιστή στη δέσμευσή της για συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, έρχεται να καλύψει αυτό το κενό ασφάλειας με την τεχνολογία Machine to Machine (Μ2Μ) GLOBAL SIM GPRS vodafone.
Ως Μ2Μ ορίζουμε την επικοινωνία μεταξύ μηχανών/συσκευών, που έχουν δυνατότητα μετάδοσης πληροφοριών και κεντρικών εφαρμογών ελέγχου ή παροχής υπηρεσιών, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Σχετικά με τα συστήματα ασφαλείας αποτελεί τον πλέον σύγχρονο και ασφαλή τρόπο επικοινωνίας με το κέντρο λήψης σημάτων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται ευρέως στον τραπεζικό κλάδο όπου οι ανάγκες ασφάλειας είναι στο μέγιστο βαθμό. To GLOBAL SIM GPRS αποτελείται από μια συσκευή GPRS που εισάγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μία κάρτα DATA SIM GLOBAL. Η κάρτα αυτή έχει την μοναδική δυνατότητα να χρησιμοποιεί και τους τρεις παρόχους κινητής τηλεφωνίας (VODAFONE, CQSMOTE, WIND)εφόσον υποστηρίζεται από την συσκευή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η επικοινωνία του συστήματος με το κέντρο λήψης σημάτων δεν «KOBETAI» ποτέ. 

Leave a reply