Η συντήρηση ενός συναγερμού είναι εξίσου σημαντική με την εγκατάσταση του. Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται ανά δυο με δυόμιση χρόνια καθώς αυτό εξαρτάται από το αν το σύστημα είναι ενσύρματο ή ασύρματο, αν γίνονται συχνές διακοπές ρεύματος κτλ. Κατά την επίσκεψη μας εκτός από αντικατάσταση μπαταριών θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας, και αναβάθμιση του συστήματος σας , όπου και αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Leave a reply