Κλειστά Κυκλώματα Παρακολούθησης

Η χρήση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης είναι πλέον ιδιαίτερα εκτεταμένη τόσο από δημόσιους φορείς όσο και από ιδιώτες. Σκοπός αυτού του μέτρου πρόληψης είναι η προστασία προσώπων και εγκαταστάσεων. Τα συστήματα αυτά είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε ένα χώρο και μεταδίδουν ή λαμβάνουν εικόνα και ήχο σε οθόνες ή μηχανήματα καταγραφής. Η εταιρεία SPYTECH διαθέτει την τεχνογνωσία αλλά τηρεί και τις προϋποθέσεις προκειμένου να είναι νόμιμη η λειτουργία αυτών των συστημάτων ασφαλείας.